Home>Gói cáp quang FPT

Gói cáp quang FPT

Rate this post

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT DOANH NGHIỆP

 • FIBER DIAMOND

  150Mbps
  • Giá cước:8.000.000/th
  • Phí lắp đặt:Miễn phí
  • Thiết bị:Vigor 300B
  • Trả trước 6th:MPLĐ +1/2 tháng cước
  • Trả trước 12th:MPLĐ +2 tháng cước
  • Giá cước:2.000.000/th
  • Phí lắp đặt:Miễn phí
  • Thiết bị:Vigor 2925
  • Trả trước 6th:Tặng 1/2 tháng cước +IP Tĩnh
  • Trả trước 12th:Tặng 2 tháng cước +IP Tĩnh
 • FIBER PUBLIC

  60Mbps
  • Giá cước:1.500.000/tháng
  • Phí lắp đặt:500.000
  • Thiết bị:TL-R480T+
  • Trả trước 6th:MPLĐ +1/2 tháng cước
  • Trả trước 12th:MPLĐ +2 tháng cước
 • FIBER PLUS

  80Mbps
  • Giá cước:2.000.000/tháng
  • Phí lắp đặt:Miễn Phí
  • Thiết bị:Quang FTTH
  • Trả trước 6th:Tặng 1/2 tháng cước +IP tĩnh
  • Trả trước 12th:Tặng 2 tháng cước +IP tĩnh
  • Giá cước:800.000/tháng
  • Phí lắp đặt:Miễn Phí
  • Thiết bị:Thiết bị FTTH
  • Trả trước 6th:Tặng 1/2 tháng cước +IP tĩnh
  • Trả trước 12th:Tặng 2 tháng cước +IP tĩnh
 • F2

  45Mbps
  • Giá cước:400.000/tháng
  • Phí lắp đặt:Miễn Phí
  • Thiết bị:Quang FTTH
  • Trả trước 6th:Tặng 1/2 tháng +IP tĩnh
  • Trả trước 12th:Tặng 2 tháng +IP tĩnh

BẢNG GIÁ LẮP MẠNG FPT CÁ NHÂN – GIA ĐÌNH